תנאי השימוש באתר Sport4Me.co.il

 • המשתמש מאשר קבלת דואר אלקטרוני מהנהלת האתר לצרכי התראות וניהול פרופיל המשתמש באתר.
 • המשתמש הוא האחראי הבלעדי למלל פרופיל המשתמש, למלל הכתבות שהמשתמש מעלה ובכלל לכל מה שירשום באתר על ידו. המשתמש לוקח אחריות מלאה לכל מה שירשום בכל מקום שניתנה לו האפשרות להזין תוכן באתר (כולל תמונות וקבצים).
 • המשתמש מתחייב שלא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר או למשתמשים האחרים באתר בשום אופן.
 • המשתמש מאשר שכל התכנים שהוא מזין באתר הינם מקוריים או שיש לו רשות להעלות אותם לאתר ללא פגיעה כזו או אחרת בזכויות היוצרים של כל גורם צד שלישי.
 • המשתמש מסכים שהאתר יחשוף את המידע שהמשתמש יזין באתר.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להוריד או לשנות בתכנים שהוזנו על ידי המשתמש אם היא חורגת מהנורמות הראויות בעיני האתר, לרבות אך לא רק תוכן שיש בו משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו ימחק או ישונה התוכן. האתר אינו חייב ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת ו/או שינוי המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא למשתמש כל טענה כנגד האתר ו/או מי מטעמה.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להשתמש בתכנים שמוזנים על ידי המשתמש
 • אין האתר אחראי על נזקים שיגרמו למשתמש עקב פרסום הפרופיל.
 • אין האתר אחראי על נזקים שיגרמו לכל גורם שהוא בעקבות מתקפות האקרים/סייבר על האתר או על רשת האינטרנט בכלל.
 • אין אפשרות לקבל החזר כספי בעבור תשלומים והתחיבויות כאלו ואחרים.
 • המשתמש מתחייב שכל הפרטים שיזין לאתר נכונים ושאין המשתמש מתחזה לאדם אחר.
 • האתר רשאי לבצע בתכנים שהוזנו על ידי המשתמש כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר והצגת התכנים באתר (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).
 • אין האתר אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, פיזי, גופני, נפשי רוחני ובכלל כל נזק שנגרם למתאמנים ו/או למאמנים. האחריות המקצועית חלה על המאמן בלבד!.
 • באתר קיימת מערכת דירוג מאמנים. אין מערכת האתר אחראית על דירוג המאמנים או כל נזג שיגרם למאמן כתוצעה מדירוג מסויים או מהמצאות המאמן באתר.
 • אין מערכת האתר אחראית על תוכניות אימונים, תפריטים או כל מידע אחר שמשתמש (למשל מאמן) כותב או מעדכן בעבור משתמש אחר (למשל מתאמן).
 • אין מערכת האתר אחראית על הודעות שישלחו ביוזמת משתמש אחד לשני (למשל ממאמן למתאמן).
 • חל איסור על משתמשים באתר לשלוח דואר פרסומי דרך מערכת האתר (בין אם ב SMS, דואר אלקטרוני או כל אמצעי תקשורת אחר)
 • אין מערכת האתר אחראית על הנכונות של תוכן המאמרים שבאתר, בכל בעיה רפואית או אי וודאות על המשתמש להיוועץ עם רופא.

כניסת משתמשים

: :
שכחת סיסמה

מאמן ועדיין לא הצטרפת?!

לחץ כאן ◄